foto: arhiv

Poletela ptička je v višino,

dvignila se naglo, vrtoglavo,

smer ubrala isti hip nepravo,

zapustila je na mah dolino.

 

Ves promet se je ob tem ustavil,

vsi so zrli gor v letečo ptico,

dvig njen so imeli za krivico,

kdo še kdaj lahko jo bo popravil?

 

Poletela je, kot bi gorivo

dvignilo jo na pogon raketni,

toda dobro znan njem duh prevzetni

deloval je skrajno bojazljivo.

 

Zaskrbela ptico je višina,

zaskrbelo zlasti javno mnenje,

kaj poreklo bo na to vrtenje,

ki mu vzrok je dviganja brzina.

 

Šlo navzgor je, zdaj že brez nadzora,

kot bi dvigalo za vsako ceno

se telo te ptice, sicer leno,

kot da tlači jo višinska mora.

 

Kakšno ceno slednjič bom plačala

za gorivo, ki me gor poganja,

v glavi ptičici vse bolj odzvanja,

da le ne bi pretrdo pristala.

 

Zaskrbela ptičko je višina,

gibanje svobodno nehoteno,

se zaveda, vse bo izgubljeno

in kako boleča bo globina.