foto: Pixabay

Hálo, hálo, je tam center klicni,

tisti, ki ga v kratkem bom vzpostavil?

 Je na tak način nekdo pozdravil,

spraševal po etiki poklicni.

 

To dosežek da bo brez primere,

je hitel še dopovedovati,

moglo se bo noč in dan klicati,

brez težav, brez sleherne ovire.

 

Štir´indvajset ur, od njega zvemo,

zvem, če reči hočemo v ednini,

s tem baha nekdo se, javno hlini,

če omiliti dejanje smemo.

 

To dosežek bo brez primerjave,

linija bo vroča, a brezplačna,

topla bo lahko in tudi mlačna,

bo iz bolnih v hipu delal zdrave.

 

Ni nekdo povedal, da dobiti

na tej liniji bo tudi družbo,

spremljevalko boš lahko vzel v službo,

za katero se boš mogel skriti.

 

Štir´in dvajset ur je trobil take

ta nekdo, bahal se prav neumno,

delal se, da pametno, pogumno

je pomoč izumil za rojake.

 

Hálo, hálo, so potem klicali

tudi drugi. In kaj so dobili?

Center za pomoč v največji sili

za golobe in teh vrst živali.