foto: epa

V naši hiši vsi smo progresivni,

takšne igre se zato igramo,

vključno s Fanjo, našo drago mamo,

valjamo se v vzgoji permisivni.

 

V naši hiši mularija redno

z levo roko sproti vse razdira,

v igri teroriste se podpira,

saj smo rekli, mi smo za napredno.

 

Več kot v hiši se stvari razbije,

bolje je za nas, za mularijo,

kaos namreč zmeraj nagradijo,

Kazen vzgojna? Dajte, no, saj ni je.

 

Kaos vlada v naši ljubi hiši,

v njej frli vse kakor v golobnjaku,

aromatično je kot v svinjaku,

ples izvajajo nam slepe miši.

 

Naša mama, Fanja kot rečeno,

pred sosedi ko nas zagovarja,

mir, enotnost venomer poudarja,

pravi, da smo složni, vsi kot eno.

 

Takšna je navzven ta naša Fanja,

sicer pa se ve, prioritete

kakšne njene so, po kom posnete,

kakšna nje politika zunanja.