foto: Pixabay

Petje so prevzeli tisti, ki ne znajo lepoglasno peti.

Glasbo so prevzeli tisti, ki ne obvladajo melodičnost in harmonijo.

Slikarstvo so prevzeli tisti, ki ne znajo lepo sonaravno lepočutno slikati.

Arhitekturo so prevzeli tisti, ki ne obvladajo lepoto arhitekture.

Urejanje odnosov  so prevzeli tisti, ki ne marajo družine in s tem tudi ne otrok.

Razgovore so prevzeli tisti, ki ne obvladajo etiko besede in obnašanja.

Filme predvsem režirajo tisti, ki ne obvladajo čutnost in lepoto v odnosih.

Novinarstvo opravljajo predvsem tisti, ki nimajo občutka za resnico, pravičnost in življenjsko logiko.

Dom hočejo urejati tisti, ki ne marajo doma in domovine.

Kulturno dediščino hočejo urejati tisti, ki je ne marajo.

Vsem tem pojavom je skupna nečutna nesonaravna hladnost, ki ne mara za človekoljubje in stvarstvo.

Franc Pevec, Šentjur – Pešnica