foto: STA

Vest je čista, táko mi Aláha,

se spovedal sivi mož je javno,

in dodal, kako je vendar glavno,

javnost sprejme da to vest, zajaha.

 

Čista vest je, zdaj sem se olajšal,

lažji vsaj za petnajst sem procentov,

in za nekaj koeficientov,

sem za toliko sam sebe skrajšal.

 

Čist kot solza, kot bi rekel Spaho,

moj prijatelj dobri in iskreni,

na njegovem sem terenu, sceni

za besedo stal pošteno vsako.

 

Sem spovedal tukaj se, pri popu,

pop o tem poročal brž je dalje,

da krog mene grde so kanalje,

natolcuje se o kraji, ropu.

 

Moj račun je čist, saj sploh ga nimam,

hočem reči, da na njem je ničla,

provizija torej skrajno pičla,

popu s čistim srcem tu prikimam.

 

Ne račun, sem mislil v prenesenem

smislu kajpak, sem neumnost zinil,

brez potrebe v kot se s tem porinil,

rekel sivi v tonu je zmedenem.

 

Moja vest je čista, verjemite,

moj prijatelj Spaho jamči zanjo,

jaz pa s prstom javno kažem nanjo,

jo poglejte, takšno jo vzemite.

 

Vest zares je čista, so dejali,

vesti tej pa pravi se novica,

da se nasmodila siva tica

je tako, da vsi so se smejali.