foto: STA

V Socialni vasi so iskalisvetel lik, ki šel bi za župana,mu kandidatura je postlana,na volivno listo bi ga dali.

So po prednikih se brž ozrli,prednica bila lahko bi Tonja,a je čisto brez okusa, vonja,bi težko vaščani jo podprli.

Še spomin zaplava v tiste čase,ko se javno Tonja je jokala,na kongresu vaškem ko postalacmera je, zazrta sama vase.

Anja druga vaška kandidatka,ta se rada po tujini sveti,vsepovsod sovražnik pa zakletiji grozi in itak je prekratka.

Treba prednika bo poiskati,ki bo ideal za Socialne,za vaščane v marsičem fatalne,koga torej za naš čas izbrati?

V prednike se spet pogled opira,eden sploh med njimi vzore iščein natrese slednjič jih prgišče,zase pravi, da sploh ni ovira.

Perspektiven, mlad, neznan, odločen,je iz vaške fant periferije,niso znane mu peripetije,kakor predniki bi rad bil močen.

Dani je, na prednike ki stavi,toda bolj ko se po njih ozira,bolj vse skupaj se ljudem upira,ni nobeden prednikov res pravi.

Kup bilo je v vasi gizdalinovpa nasilnežev, hinavskih tipov,ki imajo v vasi vrsto kipov,vlečejo ki jih iz naftalinov.

Prednik gor in prednik dol, je boljemisliti na kandidate tiste,ki še pridejo, nikarte iste,na ljudi svobodne končno volje.

Teh pa ni tam v Socialni vasi,ne med predniki ne med vaščani,ti v prihodnosti morda kdaj zbranibodo, če normalni bodo časi.