foto: facebook

Se bazen zapira, ni denarja,

v neki občini so se jezili,

mar zato smo vedno se borili,

da se nam zaprtje uprizarja?

 

Ni prav, da se ga ne financira,

da ogrevan ni in da je prazen,

da deluje žal tako porazen,

mar tako se športnike podpira?

 

Ni premoga, da se ga ogreje,

ta je v občini tej zgodovina,

tudi les, pošla je hrastovina

namreč od premoga še hitreje.

 

So ostale jim samo izgube

in potem, kar so si izvolili,

v občini dejansko so dobili,

odločili so se za obljube.

 

So tam zgoraj jim obete dali,

da bo teklo prav vse, kot se šika,

pa je klavrna bazena slika,

zgornji so se urno razbežali.

 

Je od tistih njihov glavni rekel,

naj v bazen se pač na glavo skače,

tudi če je prazen, saj drugače

žal ne gre, potem pa stran je stekel.

 

In prišel je novi, ta obljubil

jim je nove vodne v slogu vaje,

oklenili so se tega raje,

ki tako prijazno jih je snubil.

 

Pa izkaže se, bili v zablodi

da so znova, njim nič ne pomaga,

v občini tej vedno tisti zmaga,

ki obljublja divji ples na vodi.