foto: posnetek zaslona

Dolgotrajno našel je rešitev,

ko šel solidarno se prihodnost

fičfirič je, lastno nelagodnost

skril pri tem za pojma razložitev.

 

Dolgotrajno se oskrbovalo

bo najrevnejše, je napovedal,

zraven milo, prav nedolžno gledal,

ni povedal, koliko bo stalo.

 

Dolgotrajno, koliko to časa

vendar je, ljudje so ga vprašali,

nejeverno fanta poslušali,

in dejali mu: Dovolj je špasa!

 

Dolgotrajno, že beseda daje

vam časovnico, je obrazložil,

nad nesolidarnostjo potožil

se pri tem je karseda igraje.

 

Dolgotrajno bo oskrbovano

vse, kar le oskrbo potrebuje,

solidarna že prihodnost tu je,

zanjo bo odslej kar največ dano.

 

Dolgotrajno, solidarno, srečno,

fičfirič je v nedogled ponavljal,

žep vsem na široko je nastavljal,

da skrbeli bi za take večno.

 

 Dolgotrajno, ve se, kdo oskrbo

prvi in res najbolj potrebuje,

se problem najlaže s tem rešuje,

da se mu jih naloži na grbo.