foto: STA

Da Matej je ali pač podobno,

naj povemo, in da zdaj poleti

lift upravlja, vožnjo začne v kleti,

vede pa se skrajno nespodobno.

 

Nespodobno zlasti zadnje čase,

kar so ga za liftboja sprejeli,

v javni hiši fanta v službo vzeli

in naročil je livrejo zase.

 

V liftu boš imel pomembno službo,

so mu iz ozadja šepetali,

tam pred tabo bodo trepetali,

ki prišli bodo s teboj kdaj v družbo.

 

Vzel zares Matej je to poslanstvo,

saj želel od nekdaj je imeti

kakšno moč in zdaj je z liftom v kleti

sklenil naglo najtesnejše znanstvo.

 

Ko se iz kleti navzgor je dvigal,

sikal na gospo je, ki peljalo

 v drugo jo nadstropje je dvigalo,

s puhlicami je, pogledi švigal.

 

Trohe vljudnosti da ne premore,

ni nobena znanost, vsem je znano,

mu bilo zato je tudi dano,

da liftboj lakaj postati more.