foto: STA

Vrtcu, kjer posebne so potrebe

za otroke iz posebne klase,

brundal neki je otrok sam zase,

mislili so najprej, da ga zebe.

 

Tresel se je, pa so ga vprašali,

kaj da ta hip najbolj potrebuje,

le zakaj vseskozi se huduje,

bi lahko kako mu pomagali?

 

So razmere v vrtcu tem posebne,

bil zato ustanovljen je v sili,

ker ustanovitelj sebi smili

sam se, krive so stvari zasebne.

 

Najbolj je okoliščina kriva

za ustanovitev vrtca tega,

da bila v družini je zadrega,

ki lahko le z vrtcem se prikriva.

 

O tem tukaj ne bi govorili,

saj otrok je sam nam spregovoril,

ne da kaj konkretnega bi storil,

kakor ste lahko ugotovili.

 

Je integriteta prizadeta

brundajočega na glas otroka,

žalostno zato nenehno stoka,

ker nadvse sramuje se očeta.