foto: STA

Stoj, man, vreme letos nam nagaja,

SMS glasi se sporočilo,

napol tuje je opozorilo,

v čudnem res jeziku ti prihaja.

 

Stoj, man, tole boš drago poplačal,

nismo te zastonj opozorili,

to bomo še večkrat ponovili,

da hvaležnost boš z denarjem vračal.

 

Stoj, man, se po novem bo glasilo,

se nahajaš, kjer je vreme slabo,

vrgli bodo elektronsko vabo,

kar se prav pogosto bo godilo.

 

Stoj, man, nad Balkanom je nevihta,

Makedonijo je že zajela,

nova se tako bodo začela

obvestila tebi, ki si brihta.

 

Stoj, man, je vremenska preobrazba,

v SMS se digitalizira,

aplikacija vso stvar podpira

in v ozadju je vzhodnjaška glasba.

 

Stoj, man, če znal dobro boš razbrati,

med vrsticami, kdo te odira,

kdo za tem stoji, kdo stvar podpira,

se ne bo dežja ti treba bati.

 

Stoj, man, prepoznal boš, kdo prodaja

meglo ti drago, kdo vneto laže,

kakor vedno, znova se izkaže,

duh iz steklenice da uhaja.