foto: Facebook

Reč o nekom Vuku sad je stalno,nikad čuo, koja to je zverka,pa da nije Karadžića ćerka,kažu da se nosi teatralno.

 

Nikad čuo, tek se sad pojávi,odakle je zverka, jel s Balkana?A ma nije, majka je Ljubljana,dok je otac vukodlak mu pravi.

 

Préšerna bi on da imitira,

al na guslama, u stilu svome,

jeste, naški, iskonski, dabome,

zajedno sa ovcama vuk svira.

 

Úmetnik se vučina ta zove,

tako naziva vuk samog sebe,

kad za dobar póložaj se grebe,

treba vuku gómila od love.

 

Koji vuk, ma, je li onaj Ćosokoji treba duple naočareda primeti neke ovce stare,koji gleda manje više koso?

 

Jeste, vala, to je onaj ćoro,kako da se tako kasno setiš,možeš s njim da na biciklu letiš,a bez maske pljunuti je Zoro.