foto: Demokracija, Shutterstock

Genska spremenjenost v zraku vlada,

vse, kar vidi se, je prirejeno,

poprej medresorno usklajeno,

da prikrije vse se, kar propada.

 

Gensko spremenjeno sivo bitje

naj bilo bi čisto samostojno,

gibalo svobodno se, razvojno

prvovrstno znanstveno odkritje!

 

Gensko vsak dan sproti se spreminja,

ves laboratorij sodeluje,

informacije ko prikrojuje,

s tem lakajstvo zganja, se udinja.

 

Prikazali prototip so genski,

ki po zraku leta na svobodi,

a v resnici v lastni so zablodi

skonstruirali sistem peklenski.

 

Leto dni sistem se preizkuša,

se brezglavo ga naprej poriva,

kar po zlu gre, vztrajno se prikriva,

komaj kaj za silo še zatuša.

 

Zlahka kar čez palec se oceni,

vso to gensko da mašinerijo

prej ko slej povsem ugonobijo

v jedru skvarjeni, segniti geni.