foto: Demokracija

Podpisniki te predporočne oziroma ženitne pogodbe se zavezujemo, da sprejemamo in bomo dosledno uresničevali naslednje postavke iz pogodbe!

Podpisniki ugotavljamo, da Robert Golob v prihodnji zakon prinaša večmilijonsko premoženje, ki ga hrani na svojem TRR. Poleg tega v ženitev prinaša tudi samega sebe.

Druga stran v zakon prinaša Marjana Šarca, Tanjo Fajon, Alenko Bratušek in Luko Mesca neznane vrednosti.

Vse strani skupaj ugotavljajo, da KUL v ženitno pogodbo prinaša svoje politične programe, Robert Golob pa upanje in prepričanje, da pride na oblast.

Ugotavlja se, da poleg omenjenega Robert Golob v prihodnjo zakonsko zvezo daje tudi svoje lase oz. frizuro, kar je zaradi simbolne in agitprop vrednosti ocenjeno na dodatnih 1,5 milijona evrov, ki jih KUL Golobu izplačuje v obliki posebne mesečne rente.

Specialno obe strani soglašata, da Luka Mesec in Levica v zakon prinašata Ahilovo peto ekonomskih ved, bajonet in sesalec za prah. Zakonskim partnerjem podarja tudi zapiske s poti po Venezueli.

Obe strani se tudi strinjata, da Alenka Bratušek v zakon dodaja sposobnost sporazumevanja v tujih jezikih s poudarkom na slovenščini. V zakon prinaša tudi formulo, kako postati poslanka ali poslanec, če nisi izvoljen, način sanacije zasebnih bank na račun davkoplačevalcev, in to tako, da davkoplačevalci aplavdirajo. Bratuškova k ženitni pogodbi prilaga tudi načrt, kako veliko govoriti o upokojencih in jim manj dati, tako da bodo mislili, da so dobili.

Pogodbeni strani tudi ugotavljata, da Tanja Fajon in Socialni demokrati v ženitno pogodbo prinašajo družbenopolitično zaskrbljenost, dediščino partije 1945–2022, preteklost v prihodnosti in 280-stranski strankarski predvolilni program. Tanja Fajon se zavezuje, da bo priskrbela lektorja, ki bo natančno pregledal ženitno pogodbo in popravil kakšno vejico. Po potrebi, in če bo zanimanje, bo stranka v obliki aneksa k predporočni pogodbi dodala še medijski zakon, ki ga ima v predalu in katerega avtor je Koprivc, natančneje Jak Koprivc.

Ugotavlja se, da Marjan Šarec in po njem imenovana stranka v pogodbo prinašata najdeno puško, tri tone koruze, zadnje berilo iz lokalne cerkve, štiri plohe in pet desk, ki jih je uporabljal pri praktičnih vajah na lesarski akademiji. Šarec prinaša tudi bazen brez vode in notarsko overjeno izjavo onega profesorja, da za poraz prejšnje koalicije ni kriv, ker ima pač tak spolni organ na nepravem mestu.

Preostale strani dodajajo amandma k pogodbi, da vložek Šarca v ženitno pogodbo predstavlja minimum od minimuma, kar bo upoštevano tudi, ko se bodo delili fotelji. Šarec je takoj dodal amandma na amandma s pojasnilom, da bo v tem primeru puško zabrisal tja, kjer je že bila. Strani soglašajo.

Strani ugotavljajo, da v primeru, če ne zmagajo na volitvah, za krivca določijo najšibkejši člen. Premoženje pa se deli takole:

Robert Golob in Gibanje za osvoboditev izpod fašizma in nacizma v primeru, da je krivec poraza KUL, prejmeta odškodnino v vrednosti desetletne bruto plače plus letne nagrade iz pogodbe z GEN-I.

V primeru, da je krivda za ločitev na strani Roberta Goloba, KUL to vzame na znanje.

Ženitna pogodba v tretjem specialnem poglavju Lex matrimonium določa:

Če zakonska zveza obrodi zmago na volitvah, postane Robert Golob predsednik vlade ne glede na vrstni red števila dobljenih mandatov. Še zlasti postane mandatar, če bi se primerilo, da njegova stranka ne pride v parlament. V primeru zmage se po hitrem postopku dopolni oziroma spremeni zakon o vladi in se določi, da je plača predsednika vlade dvakratnik zadnjega dohodka Roberta Goloba iz meseca oktobra 2021.

Podpisniki ženitne pogodbe tudi soglašajo s trditvijo oz. aksiomom Roberta Goloba, da je KUL pač KUL, njegova stranka pa nekaj čisto drugega.

Takoj po prevzemu oblasti pa je treba sprejeti lex specialis o zaščiti lika in dela Roberta Goloba z ustreznimi kazenskimi sankcijami. Pri tem se primera »serje kot golob« kaznuje z desetimi leti prisilnega dela.

Vinko Vasle