foto: STA

Pionirka jo je zamudila,

dana ji bila je spet priložnost,

a se pokazala je nezmožnost,

da usode tok bi spremenila.

 

Je bila priložnost punci dana,

enkrat da za vselej s tem opravi,

vtis katastrofalen da popravi,

je bila za to vnaprej izbrana.

 

A izbranost šla je spet po vodi,

izkoristek časa brez učinka,

pionirka, pravzaprav mladinka

po stopinjah prednikov zgolj blodi.

 

Na televizijo povabili

so jo, da bi tam se pokazala,

kakšen as je, svetu dokazala,

pa so jo odmevi vso skazili.

 

Pionirka, ko je nastopila,

kar povedala je naučeno,

je bilo brez smisla, prirejeno,

da se je samo osramotila.

 

Vsak gledalec mogel je spoznati,

da priložnost spet je zamudila,

pionirka se je potrdila,

vendar lektor ni znal izpeljati.

 

Lekcijo bo treba žal jemati

spet na novo, kaj ji manjka stalno,

je preprosto čisto, že banalno,

prepričljivo se ne zna zlagati.