foto: posnetek zaslona

Pri Pop-cornu v znani oštariji

zadnje čase se novost dogaja,

ne le, da se dosti pleše, raja,

priče smo nekakšni čarovniji.

 

Ne, ni ptič, ki smukne iz klobuka,

to bi bil le trik in prav poceni,

druge so pojave zdaj na sceni,

štir´indvajset se jih tamkaj smuka.

 

Štir´indvajset kur ves čas v pogonu,

dvakrat dvanajst ur je, da se sčisti

sceno pri Pop-cornu do obisti,

v podvojenem kure so zagonu.

 

Štir´indvajset hkrati kur poskoči,

če se kdo ob gazdo kaj obregne,

kura drugo kuro v hipu dregne,

naj podnevi bo ali ponoči.

 

In če kritično kdo kaj zapiše

pri Pop-cornu, kure kot za stavo

skočijo vse hkrati, češ nezdravo

tisto vse je, kura v hipu zbriše.

 

Dobro natrenirane so kure,

ne le štir´indvajset ur, vseskozi

kljuvajo in brišejo v nervozi,

če zahteva čiščenje nadure.

 

Rekli boste, to ne preseneča,

kura vedno petelina brani,

zanj, če treba, se z iztrebki hrani,

temu sama pravi: kakšna sreča!

 

Res je, vendar tu je stvar drugačna,

kajti tu ne gre za petelina,

drugega izbrala kur družina

gospodarja je, ponižanj lačna.

 

Okrog gospodarja kura zoba

vse po vrsti, kar mu ni pogodu,

a ne petelinu, nje gospodu,

štir´indvajset ščiti jih goloba.