foto: Polona Avanzo

Mati in njen sin, ki je naslednik,

pa kraljevi tron, zveni poznano?

Tisočkrat že videno, prebrano,

o tem piše vsak rumeni tednik.

 

Če kdo misli na Elizabeto,

naj povem vam, da grdo se moti,

drug naslednik je sedaj na poti

suveren postati, strogo vzeto.

 

Na otoku vsa se stvar dogaja,

Nova Stolovenija z imenom,

rekli bomo mu tako z namenom,

da prikažemo podobo raja.

 

Mati vsem je znana, mati mila,

ki se rada milo prikazuje,

od podanikov pa pričakuje,

da bo večno prva, dobra vila.

 

Ta je mati zdaj pričakovala,

da kot včasih znova bo izbrana,

ne naslednik, ona, ki predana

vodenju je, ki vse zanj bi dala.

 

Mati bi bila spet kandidatka,

za voditeljico, ne kraljico,

pa povedali so ji resnico,

da za to občutno je prekratka.

 

Ve zdaj mati, silna da razdalja

od naslednika jo jasno loči,

tudi če od jeze se razpoči,

drugega izbrali so si – kralja.

 

Janez prvi bo ime kraljevo

kandidata za predsedovanje,

mati gre lahko spet v mirovanje,

s tem na mah rešili so zadevo.