foto: STA, ZRC SAZU

Ni ga še, a vse se zanj pripravlja,

inštitut bo to, ki brez primere

v svetu bo preganjal krive vere,

znani prerok ga že ustanavlja.

 

Prerok, ki na znanost se sklicuje,

češ da ta mu daje vso podlago,

da očistil tisto bo nesnago,

ki njegovim težnjam nasprotuje.

 

Kdo je ta, ki se mu zoperstavlja?

Je odgovor v samem že vprašanju,

Kdo se zoperstavlja temu stanju

s tem že, o preroku ko razpravlja.

 

   Prerok in njegova znanost cela

namreč sta povsem nedotakljiva,

izhodišča njuna nevprašljiva,

z inštitutom bodo oživela.

 

Kdo to pravi, da se bo formiral

inštitut za tovrstne primere,

kakršni pojavi krive vere

zdaj so, da jih bo lahko lustriral?

 

On to pravi, prerok, reformator,

ki kot Luther svojčas se razburja,

v upanju, da vzbuja polt se kurja,

ko nastopi kot kak evalvator.

 

On bo namreč v družbi evalviral

te pojave, ki jih kdo razširja,

tisto vse, kar vidno ga vznemirja,

bojda se za to bo angažiral.

 

Bo za njim stal novi organizem,

inštitut za vedo, ki nastaja,

temelj ji je kolesarska vstaja,

inštitut je to za biciklizem.