foto: Facebook

Novi dohtar je prišel v Butale,

kjer so željno ga pričakovali,

da bi polno mu svobodo dali,

so ob tem Butale kar obstale.

 

Ga pozdravijo Butalci vrli,

saj obljubljal jim predvsem je zdravje,

zdravstvo v red da spravi, kakor prav je,

zdravi da ne bodo več umrli.

 

To obljuba je, so poskočili

kot golobčki umniki butalski,

dohtar novi da je mož vseznalski,

so iz medijev se poučili.

 

Treba te posebej varovati

je pred škodoželjnostjo sosedov,

treba je Butalcem dobrih zgledov,

slabih se napovedi je bati.

 

Kar Butalcu glasno se poreče,

bo popadel, da le pravi vir je,

spravil v svoje umne bo okvirje

ta še meglo, češ kot voda teče.

 

Dohtar je obljubil zdravo hrano,

brez mesa bo dvakrat šlo na teden,

pa pregled financ poslej bo reden,

vse ob pravem času bo pobrano.

 

Presejano vse bo skozi sito,

zdravo bo ostalo, kar škodljivo

je Butalcu, to bo odstranljivo,

polno zanj vseskozi bo korito.

 

Med in mleko bosta se cedila,

to Butalec kar najraje sliši

in pa gleda, slepe kako miši

plešejo, uboga navodila.

 

Dohtar v novo vpelje ga obdobje,

ki brezmesno bo še pogosteje,

zdrava hrana pride najhitreje:

slamnat med in mleko z njim golobje.