foto: Instagram

O Živalski farmi, kjer, kot vemo,naj živali bi bile enake,do pokveke zadnje, vsake spake,s to novico danes v javnost gremo.

Vse označeno je, kar zaščitaščiti pred posegi, ogroženaker bo sicer vladajoča scena,volk bo lačen in pa koza sita.

Medved je zaščiten, ni odstrela,pa čeprav na farmi dela škodoin ne spada vanjo, lovci bodomorali ga ščititi docela.

So enaki vsi in nepristranskanaj za vse zveri bo obravnava,s tem Živalska farma prepoznavase kot institucija veganska.

Predmet aktivistične zaščitebitje sleherno bo, ne nazadnjebolhe tudi in kdor roko nadnjedvignil bi, v trenutku ga zatrite!

Šinkov se ne dela iz prašičevzdaj po novem niti virtualno,reče glas z ministrstva fatalno,prasci ker so pod zaščito ptičev.

Z vrha gleda ptič, kje prasec rije,drekovod prijazen da živalimbo velikim, kakor tudi malim,ko vanj tekle bodo svinjarije.

Ve se, kdo Živalski farmi vlada,da na vrhu so letalci prosti,in svobodni leti prav pogosti,sreča, naglo da sistem razpada!