Foto: Alan Wilson / Wikipedia

Preletaval trg je ptiček sivi,

se pod njim ljudi je silno trlo,

pa še tisoče jih tja je drlo,

zdelo se kot žito je na njivi.

 

To je neka rupa na ploščadi,

rupa, ki v trenutku jo zadelam

zgolj tako, da nanjo se podelam,

čivknil ptič na pragu je pomladi.

 

Bil golob je, ga zmotila rupa

na ploščadi je, kjer ni pristati

mogel prav nikjer, še manj obstati,

zaradi ljudi, zavoljo hrupa.

 

Tista rupa mi je zapolnila

prostor, kjer se zdaj iztrebljam redno,

kjer je moje ljubo mesto vedno,

a ga bo, kot prhnem, izpraznila.

 

Se tako golobček je pridušal,

rupa ga je namreč ujezila,

ko mu dihati več ni pustila

in zaman vzleteti je poskušal.

 

Se jezil je na Boga, preklinjal,

naj se že umakne tista rupa

ali rupar, besa in obupa

poln na hudička je spominjal.

 

Bog usliši ga in ga povpraša,

kakšna da med njima je razlika,

ali je golob res božja slika

ali le tako se ptič obnaša.

 

Naloži potem mu, naj razmišlja,

kakšna da razlika je med njima,

in pove mu, česa sam Bog nima,

Bog si, da golob je, ne domišlja.