foto: STA

Je s prevodi križ že iz davnine,

v Svetem pismu so celo napake,

toda dandanašnji take spake

zlepa ni, da v hipu vse te mine.

 

Prevajalca Anja je najela,

bil domače gore list je, vreden

bil zaupanja, zelo zaveden,

pa tako grdo se je ujela.

 

Vse prevedel bojda je narobe,

kaj prevedel, je še zlektoriral,

a prevod je v celem kolapsiral,

šla vsebina v franže je, po gobe.

 

Je hotela pohvaliti vlado

pa predsednika in vse ministre,

on pa je prevedel jih v filistre,

storil to menda je še z naslado.

 

Domovino silno je hvalila,

pa je mladec vse zamočil čisto,

ko prevedel je natanko tisto,

kar mu ženščina je naročila.

 

Situacija je neprijetna,

nista se tako dogovorila,

stvar v prevodu se je izgubila,

išče zdaj napaka se zajetna.

 

Trudi cela z njo se komisija,

ne evropska, ampak vsaj globalna,

da prevedla bi se laž fatalna,

iz katere Anja se izvija.