foto: Wikipedia

Je iz sultanata ta novica,

priletela je z Visoke Porte,

zopet je novica tiste sorte,

da ji blizu je povsem resnica.

 

V krájini so zbrali se kozaki,

ne diši jim, kar prihaja z vzhoda,

ker nepredvidljiva je usoda,

ti storjeni so bili koraki.

 

Kakor svojčas pismo so spisali

sultanu na Repinovi sliki,

ker zanimajo jih kratki stiki,

vanj zaupanje da bodo dali.

 

Veliki pa brat je skrit v grmovju

jih opazoval, si mislil svoje,

tukaj gre za interese moje,

v mojem ker kozaki so domovju.

 

Se še on obrne na sultána,

zoper te kozake naj pomaga,

v krájini da laže jih premaga,

Carska bo dežela vsa mu vdana.

 

Veliki in manjši brat sta sprta,

veliki le sultan stvar razreši,

pišeta oba, naj jo pospeši,

to novica je, ne zvita trta.

 

Torej ni prav nič iz trte zvita,

kjer se v sporu znajdeta dva brata,

na široko so odprta vrata

tretjemu, resnica je razkrita.