foto: STA

Kar svobodno, pravijo na jugu,

le da kajpak v njihovem jeziku,

in potem sledite še pomiku

roke, ki molijo jo sodrugu.

 

Kar svobodno, rekli zdaj so naši,

ptičku, ki ves gensko prepariran

in finančno zraven še podpiran

znašel se svoboden je na paši.

 

Kar svobodno, ptiček, se napasi,

zdaj odvezan spon si in prisile,

zvezde so ti naše ta hip mile,

prvi golobiček boš na vasi.

 

Kar svobodno gibaj se, naš ptiček,

ki so to krivico ti storili,

da so z mesta vodje te spodili,

dali ti za brisanje prtiček.

 

Kar svobodno, solze si obriši,

zdaj užival našo boš svobodo,

medijsko seveda, da zablodo

njihovo dokažeš, sedi, piši.

 

Kar svobodno vse o tem izjavi,

kaj na svetu tem da je narobe,

s kom se boš povezal, šel po gobe,

koga pa zavračaš, to napravi.

 

Kar svobodno, saj veš, kletka čaka,

nisi, veš, zastonj zdaj na svobodi,

gibanje lahko ti tudi škodi,

lekcija je takšna draga vsaka.

 

Kar svobodno, pa nikar  ne misli,

da zastonj boš dihal in se gibal,

za svobodo boš še podne ribal,

kljunček svoj ljudem boš kazal kisli.