foto: arhiv

Gremo kuhat, gremo prej podžigat,

sredi trga ogenj z vrelo kašo

bo triumf nedvomen za stvar našo,

gremo kuhat in moralo dvigat.

 

Gremo kuhat in podžigat, vpili

ljudstva so predstavniki objestno,

kašo gre začiniti pocestno,

olja ognju bomo še prilili.

 

Več kot ognja je in več je vretja,

bolj bo tam za nekatere vroče,

to je tisto, kar to ljudstvo hoče

in obilo rompompoma, dretja.

 

Gremo kuhat, vsi podžigat gremo,

tam bo mnogo lačnih vroče kaše,

tak okus ljudem izjemno paše,

s čim jih pridobiti, dobro vemo.

 

Slišalo se je na trgu glavnem,

kjer naj skuhali bi kašo skupno,

a sprevrglo v godljo se obupno

je vse skupaj, več kakor naravno.

 

Fantje, to ni šala več, se vnelo

je na trgu, urno pobegnimo,

da je s čim po grbi ne dobimo,

saj je prav pošteno zagorelo.

 

Nočejo kurjači nič z zadevo

več imeti, jim dovolj je vsega,

pred očmi je le še smer pobega,

v isto smer nazaj pač, v skrajno levo.