foto: Mravljišče

Fasaderstvo čudeže ustvarja,

stara in razpadajoča vila

čisto nov bo videz zadobila,

več primerov jasno ponazarja.

 

Kjer še včeraj so bile parole

vidne socialnega značaja,

danes le še bel premaz ostaja,

ki do vrha sega, do konzole.

 

Kjer prej socialno se vsebino

dalo je takole razumeti:
»Juden raus!«, drugače treba vzeti

danes je, dojemati globino.

 

Kjer prej mogel je prav vsak razbrati,

da odvzeta je kapitalistu,

danes ve se, vilo da fašistu

vzeli so, povedano med brati.

 

Kjer prej je bilo s fasade vidno,

kdo je večkrat osvobódil vilo,

z beležem se to je zdaj zakrilo,

kar čez noč in pa na moč perfidno.

 

Novo s tem obdobje se začenja,

nov list v stare vile zgodovini,

a je jasno, da lastnik spet hlini,

barvo zgolj, vsebine pač ne menja.