foto: posnetek zaslona

Igral se je otrok naš socializem,

prisilil manjše še, da to je igra,

nadel podobo krotkega si tigra,

v kopalnici so zganjali nudizem.

 

Igral se je otrok naš gospodarstvo,

četudi sploh ni razumel izraza,

bila je le pobrana prazna fraza,

s pohištvom so igrali se gozdarstvo.

 

Igral se je otrok potem pravičnost,

da vsem enako se deli obleka,

na kose šla je spalnična prevleka,

fotelji v nepovrat odšli so, v ničnost.

 

Igral se naš otrok je policaja,

lovil otroke manjše, jih zapiral,

gradove v pesku sproti jim podiral,

kar vzel jim je, se ve, bilo ni kraja.

 

Igral se naš otrok je tudi vzgojo,

se kot gasilec prvi je postavljal,

na ogenj vedno več polen pristavljal,

zažgal je hišo kakor Grki Trojo.

 

Igral se naš otrok je socializem,

potem pa, ko prav vse smo izgubili,

so pač ga za avtista razglasili,

dodali, da se šel je komunizem.