foto: STA

Cirkus nov prišel je v naše mesto,

saj ni nov, navadna stara plahta,

zbrana  pod cerado znana žlahta,

se utaboril je spet za cesto.

 

Cirkus Pop´s, odprt za vse gledalce

ur je dvajset in dodatne štiri,

prav vsak dan, zares, pri moji veri,

zrli boste nove v njem igralce.

 

Akrobatska točka je enkratna,

je na vrhu neka mati mila,

ki si mesto je zagotovila,

ker v tej točki je res nepovratna.

 

Mati stara, mati brez opore

v zraku se vrti, kot cirkus hoče,

publika da v strahu zanjo joče,

kajti preživeti ta ne more.

 

Ta je mati v Pop´su le predigra,

se trenutno namreč Pop´s pripravlja

na atrakcijo, saj te pozdravlja

pravi lik papirnatega tigra.

 

Iz papirja je, pod stropom leta,

kažejo nanj s prstom akrobati,

češ, poglejte, tega se je bati,

publika naj čisto bo prevzeta.

 

Gleda v strop gledalstvo, pa kaj vidi?

Tiger ni, je sivkast le golobček,

dajte, da useknemo se v robček,

točka se iluzionistu spridi.

 

Cirkus Pop´s pa še kar svoje goni,

v vrh arene lutkice postavlja,

vztrajno kot silake jih predstavlja,

te da občudujejo milijoni.

 

Sliši hrup iz Pop´sa se strašanski,

bo minilo, jasno je kristalno,

kar počenja, je tako banalno,

da uspeh je zdaj že kot sneg lanski.

 

Ena sama točka tu je vredna,

da si vendar jo kdaj kdo ogleda,

 klovn Cool utaplja se, vsa beda

z njim potone, točka res izredna!