foto: Polona Avanzo

Cel roman a da bi napisati

dalo se o črnem tem lisjaku,

ki poznajo vsi ga po koraku,

ki je takšen, kot ima ga mati?

 

Cel roman, a dosti bo novela

o lisjaku tam iz hoste črne,

kjer preganja divje zajce, srne,

kot da drugega pozna ne dela.

 

V črni hosti ko bila bolezen

je pred dvema ali leti tremi,

je lisjak zabaval tam pred vsemi,

kazal se togoten, ne le jezen.

 

Se maskiral v ovčko je nedolžno,

grizel pa kot volk, zgolj ker njegovi

niso vladali, da še rogovi

venčali so ga kot kravo molžno.

 

Hčerko je lisjak ta v boj pošiljal,

vsak večer da grizla, gobezdala

hči je, vse zatušati je znala,

na kar upravičeno bi ciljal.

 

Se potem lisjak je razmaskiral,

ko dožível črno je poplavo,

videl, da gre za ukano pravo,

pomoči ni, zdaj se bo sekiral.

 

Prosil bo lisjak na vse pretege,

za golobi skakal, se poganjal,

kaj še vse bo gobezdač uganjal,

pa ni pomoči, le več zadrege.

 

Nauk te zgodbe? Niste če dojeli,

kakšen je lisjak iz hoste črne,

kratko tole: milo se povrne

pač za drago, saj ste v šoli vzeli?