foto: STA

V opoziciji smo vedno proti,

kajti zakon vendar nam nalaga,

da pripombe nanj se stalno vlaga,

vedno znova in pa vsakič sproti.

 

V opoziciji smo vsi načelni,

kar pač po zakonu ni mogoče,

to naj se nikomur ne zahoče,

razen nam, ki smo problemov željni.

 

V opoziciji smo vsakič mnenja,

zakon da v neskladju je z ustavo,

zagovarjamo naravno pravo,

krešejo zato se torej mnenja.

 

V opoziciji smo s tem neskladni,

kar kdo drug, ki naš ni, nam predlaga,

je nasprotovanje naša zmaga,

naši stvari strogo smo pripadni.

 

V opoziciji smo prepoznali,

virus ta da skladen ni z ustavo,

bojevanje z njim zato ni zdravo,

zoper zakon bomo glasovali.

 

V opoziciji nas v jezo spravlja,

vladna stran da davke nam znižuje,

neustavno s tem, se ve, deluje,

naš denar razsipno se zapravlja.

 

V opoziciji več ne zdržimo,

položaj naš skladen ni z zakoni,

se počutimo kot v mrtvi coni,

komajda lahko še preživimo.

 

V opoziciji nam je vodilo

proti stroki kmečka pamet zdrava,

temelj ki naravnega je prava,

to najboljše je zagotovilo.

 

V opoziciji smo protivladni,

drugega povedati ne znamo,

sicer pa vsem vedeti vam damo,

da smo z zdravo pametjo neskladni.