foto: Demokracija

V nekem amazonskem je plemenu

bojda taka znana praksa pravna,

vsa intimna so dejanja javna,

vse podvrženo je tam namenu.

 

Je za vsako stvar, če je intimna,

prej obvezna pisna privolitev,

sicer ji sledi ugotovitev

pravna, da bila ni legitimna.

 

Amazonska pisana pravila

v družbi, ki še ne pozna pisave,

jim urejajo odnose zdrave,

bdi nad njimi vsemogočna sila.

 

Vzorec ta se zdaj drugam prenaša,

spolnost se tretira kot nasilje,

če zastavijo si kakšni cilje,

naj se vsak po njihovo obnaša.

 

Za dotik, četudi le verbalni,

novi je predpis civilne družbe,

da je stoodstotno vir okužbe,

ker je bil vpleten organ oralni.

 

Priložena jasna navodila

so noveli, ki vso stvar ureja,

je prikaz nazoren, sodna veja

oblasti naj temu bi sledila.

 

Vsi pogoji so dogovorjeni,

en sam dan naj dan bo za dotike,

kot razbral boš v navodilih s slike,

so na osmi marec omejeni.