foto: Wikipedia

Naše je bogastvo menstrualnost,

naj se jo zato samo razvija,

revščino preprosto z njo ubija,

kakor prepričuje nas kavzalnost.

 

Je iz menstrualnosti skovati

 nam dobiček znaten res mogoče,

če le volja je in če se hoče,

treba ga samo je izbezati.

 

To za naš je inštitut vsebina,

da ukvarjamo se z njo podrobno,

vlečemo denar, se ve, udobno,

naša s tem postane da lastnina.

 

Proti revščini, za kri rdečo,

vsako kapljo naj se zaračuna,

takšna inštitutska je štacuna,

ko nastavi novo prazno vrečo.

 

Inštitutski nov program vključuje

več potreb še drugih fizioloških,

da pokrije z njimi patoloških

se še več, iz čiste, gole nuje.

 

Ko za znanost gre, res nismo varčni,

vse bogastvo vanjo bi vložili,

po programu, ki smo ustrojili

si na sam ga praznik osmomarčni.