foto: epa

V tej državi je kot v domovini,

tu se ne počutim kot številka,

ampak kakor kakšna rajska bilka,

vse drugače je povsod v tujini.

 

Moji so otroci preskrbljeni

in bogastvo moje je družina,

oh, preljuba zlata domovina,

tukaj smo resnično zaželeni.

 

Žena zgolj skrbi za gospodinjstvo,

treba ni ji biti zaposlena,

tudi ona v vsem je preskrbljena,

njena glavna skrb je materinstvo.

 

Šest otrok trenutno je v družini,

vseh šest v vrtcu in na poti eden,

ne trpi pomanjkanja nobeden,

hvala moji dragi domovini.

Vrtec namreč je za vse brezplačen,

tja otroke vse bomo poslali,

jim, kot se spodobi, vsem postlali,

žejen tam ne bo nihče ne lačen. 

 

Vrtec poln je, po šivih poka,

po zaslugi moji, moje žene

in več bratov, ki zaradi mene

tu so, vsi se veselimo joka.   

 

Vsaj še štiri bomo v vrtec dali,

saj družina se nenehno širi,

so izbrana že imena štiri:

Remzi, Faruk, Abdul in pa Ali.