foto: Matic Štojs Lomovšek

V službi, veste, dobro napredujem,

večji kot so sicer zaostanki,

dražji, boljši moji so opanki,

boljšo torbico vsem razkazujem.

 

Tu potrebna so posebna znanja,

teh pa meni, mladi, vsaj ne manjka,

pravkar sem vrnila se s  sestanka,

točka je bila: napredovanja.

 

Manjka nič mi za napredovanje,

cenjena visoko v tej sem hiši,

tu po rokah nosijo me višji,

včasih tudi v kakšno stanovanje.

 

Za napredovanje sem na vrsti,

višja hišna stroka ugotavlja,

je dovolj, da pravo se nastavlja

in da segajo tja dolgi prsti.

 

Na sestanku je dogovorjeno,

da deležna kmalu bom podpore,

saj se ve, da tista sem, ki zmore,

je pri višjih vse že urejeno.

 

V hiši vso imam podporo močnih,

le še malce se bom potrudila

in v naslednjih tednih naredila

nekaj bom nadur še nujnih nočnih.