foto: Demokracija, Freepik, Facebook

Nič kaj srečati me res ne mika

bitja tega, a to se dogaja,

ker svoboda je, pač ven uhaja,

naokrog svobodno se po-tika.

 

Ko tako svobodno se pre-mika,

vozi ko po levi brez zavore

in ko kaže, kaj da vse še zmore,

čudno ni, če vanj se kdo kdaj vtika.

 

In potem dejanja vsa za-nika

bitje, ki je bojda podkovano,

a v resnici boso, podivjano,

ki ne more več prikriti tika.

 

Pred sovragom, pravi, se u-mika,

vsepovsod mu govor je napoti,

komaj čaka, koga da zaloti,

da besede svoje mu pod-tika.

 

Bitje kratkega želi si stika,

da potem se panično obnaša,

saj nikoli sámo se ne vpraša,

kje je meja, konec kje mej-nika.

 

Izrisuje se nazorna slika,

ko v sovražni govor se zaganja,

bitje sámo sebe zgolj preganja,

v sebi več oseb, ki vse o-nika.

 

Ga preganja, hkrati pa ga mika,

da stvar institucionalizira,

je enako – hospitalizira,

specialista se igra, zdrav-nika.

 

In potem ponovno vse za-nika,

s čimer jasno svetu dokazuje,

bitje, ki uboštvo razkazuje,

kaj je slika težkega bol-nika.