foto: STA

Mihec, mestni sin nekje iz loke,

se odločil je in to odločno,

da se šel bo kmetovanje nočno,

kmet postal bo, takšen na obroke.

 

Bo pri loki zasadil si njivo,

kjer bo raslo vse samo ponoči,

ob državni kajpada pomoči,

je pripomnil Mihec pomenljivo.

 

Do subvencij kmet je upravičen,

če še dva bo zaposlil junaka,

najti mora ju samo, bedaka,

sicer rezultat bo končni ničen.

 

Vse pridelal Mihec bo na njivi

blizu loke za potrebe lastne,

le denarje rad imel bi mastne,

da ostanejo pridelki živi.

 

Nočna biološka bo kmetija,

je povedal, saj v svetlobi nočni

so pridelki le zadosti močni,

takšna Mihčeva je vsa vizija.

 

Njiva mu nudila bo zabavo,

saj ni treba drugega pridelka,

kakor z njo da pride do izdelka,

da pridela posušeno travo.

 

Je od trave prav res moč živeti,

z njo lahko kar sam še dva vzdržuje,

Mihec, mestni sin, tako kmetuje,

kmetovalec v blodnje trav ujeti.