foto: STA / Dpa

Lani in pa Letos sta kolega,

v branži dobro znani zaposlena,

tej zavezana oba, poštena,

a pojavi čudna se zadrega.

 

Srečala ste Letos se in Lani,

ki podobna nista si le čisto,

ampak sta tako rekoč kar isto,

na profesionalni vedno strani.

 

Lani prvi rekel je takole:

Šolam navodil ni dala vlada,

saj ne vemo, kaj od nas bi rada,

zrevoltirane zato so šole.

 

Letos mu takole odgovarja:

Navodil ni vlada šolam dala

še za zdaj, bo malce počakala,

sama sebe skrbno opozarja.

 

Lani je zapiskal prejšnje leto:

Navodil ni, vlada strahovlada,

je zato splahnela vsaka nada,

koliko bilo nam je že vzeto!

 

Letos pravi pa o istem tole:

Ni za navodila še potrebe,

ve se, kje naroča se pogrebe,

naj svobodno to počnejo šole.

 

Lani se je spakoval nenehno,

vlada pravljice samo da širi,

Letos se postavlja na vse štiri

vladi v bran po hlapčevsko, pritlehno.

 

Le zakaj potem je tulil Lani,

ko pa Letos vse je videl isto?

Hja, seveda, ravno to je tisto,

zorni kot, če si na pravi strani.