foto: STA

Razkričala se je kakor sraka,

pa bila je kosova samica,

ni bilo preslišati moč klica,

na odziv ki komajda že čaka.

 

Si popravila na glavi ščetko

je, da videz resnejši dobode, 

razkričala se je, da svobode

ji dovolj je, da nazaj gre v kletko.

 

Na svobodi so različni ptiči,

to bilo nekoč ji je v veselje,

skupaj ko so še gojili želje,

svet drugačen da bi bil pri priči.

 

Pa so sunili jo prav svobodno,

najprej njo, potem še drugo ptico,

po imenu vrste bobnarico,

kosovki zato je prav nerodno.

 

Dobro, v ptičjem svetu so razlike,

reče laik in nato počaka

še na analizo strokovnjaka,

naj ornitolog poda srž slike.

 

Se ornitolog s tem ne ukvarja,

stvar je zanj zares preenostavna,

tale zdraharija ptičja javna

zanj podobnosti le ponazarja.

 

Če nekoč bili so ptiči razni

v istem gnezdu, ni opravičila,

združba so enakih, je storila

kosovka zdaj nov korak porazni.

 

V golobnjaku na svobodi vlada

en princip samo, kaj bi žgolela

kosova samica, kljun vrtela,

jasno je, perjad ta skupaj spada.