foto: STA

Dragi bratec, sem v težavah hudih,

nisem kos jim, te so kakor kosa,

ki me reže, zlasti ker sem bosa,

peče me pri tem zavistnost tudi.

 

Me odrivajo kot staro capo,

pravijo, si majhnega formata,

oh, ne, saj premorem tebe, brata,

ki si, če ne vejo, pravi kapo.

 

Ti boš kos tem grdim izrivalcem,

drago sestrico boš ti zaščitil,

ko z besedami me boš okitil,

kos boš mojim vsem sotekmovalcem.

 

Vsem sotekmovalcem, izzivalcem,

le napiši, da sem dobra, verna,

v vseh pogledih skromna, skrajno zmerna,

to predoči, dragi bratec, bralcem.

 

Mi napiši brž priporočilo,

kos za kosom v njem povej resnico,

kakšno da mi delajo krivico,

da ljudem se milo bo storilo.

 

Le napiši, da sem skrajna reva,

ker tako ravna se danes z mano,

kos za kosom vsem povej ubrano,

v boj da midva vselej skupaj greva.

 

Ti edina moja si podpora,

so vsi drugi mi pomoč odrekli,

pred porazom mojim stran utekli,

ti veš, kaj storiti bratec mora.

 

Ti si moj adut, edina karta,

drago sorojenko boš obranil,

kos za kosom druge vse odstranil,

hvala, dragec, tvoja sestra Smarta.