foto: Freepik

Vlada ni odločala, objava

se glasi na čisto prvi strani,

kjer udarni so naslovi zbrani,

ni odločala, zato ni prava.

 

Vlada odločila ni že včeraj,

morala bi sicer šele jutri,

odločila ni o kamasutri,

skratka vse enako je kot zmeraj.

 

Vlada ni odločala pa pika,

pa bi morala prihodnji teden,

naš naslov je več kakor poveden,

vlada takšna ni, kot se žal šika.

 

Vlada v naš ni prid nič odločila,

pa čeprav bilo na dnevnem redu

sploh vprašanje ni, je na sporedu,

da je zopet skrajno zamočila.

 

Vlada ni in ne in sploh nikoli,

odločila ni se prav, to vemo,

to poudarjamo, saj mi se gremo

spet ponavljanje, kot da smo v šoli.

 

Vlada ni, to, kar pa je storila,

tega ni nikoli, ne obstaja,

naša nič ne ve o tem postaja,

saj zato pač niso poročila.