foto: STA

Nov pristop svoboda nam obeta,

vse drugače bo poslej docela,

bo prenova radikalna, smela,

kar naprej z novostmi se opleta.

 

Ptiči so tako dogovorili

se med sabo, vloge da dobijo

taki tudi, ki težko sledijo,

a golobom naj bi le sledili.

 

V petju namreč, v ptičjem žvrgoljenju,

ki bo v zboru karseda ubrano,

sekretar bo uglasil dvorano,

vse sledilo enemu bo mnenju.

 

Tisti sekretar bo, ki bo v zboru

prav svobodno vodil proceduro,

spakoval se, gledal zgolj na uro,

po naslednjem bo hlepel odmoru.

 

Generalno gledano stališča

čistil sekretar bo, je zaznavna

iz imena že novost pojavna,

čista da bodo poslej stranišča.

 

Se od sekretarja ne zahteva

bogve kakšna strašna izobrazba,

bo zadoščala že preobrazba,

ki se z njo poslovnika loteva.

 

Gimnazijski študij bo zadoščal,

da lahko bo praznil generalno,

po sekretih hodil triumfalno,

kakor pav frustracije v njih sproščal.

 

Pav bo torej sekretar sloveči?

So tako golobje odredili,

kosi, srake so jim pritrdili,

mar je treba tu še kaj doreči?

 

Sliko bo ponazorilo verno

poimenovanje zanj zgovorno

in vsebinsko karseda prozorno,

ne pav, pavšič bo ime primerno.