foto: Wikipedia

 Rekel bobu bob je, so zapeli

vsi obdravski pod Večer zvonovi,

vsak Večer grmijo tam s topovi,

a težko, da bi sploh kaj zadeli.

 

So za topničarja njega dali,

v levo gleda ki že po imenu,

vsak Večer ker služijo namenu,

da bi po nasprotnem bregu vžgali.

 

Lev je po imenu, smo dejali,

usmeritev tu je nepomembna,

da le stvar zadosti je namembna,

njemu so zato besedo dali.

 

Vrgel misel jim je duhovito,

ljudstvo da je treba varovati

pred predstavniki, se teh je bati,

sliši pod Večer se: »Čudovito!«

 

Bobu rekel bob je, brž v objavo

naj gre tale misel genialna,

ravno je zadosti trivialna,

da je razumljiva, skratka bravo.

 

Tu samo še kratek komentarček,

rekel bobu bob je, vso zadevo

gledal je zrcalno, torej v levo,

kjer nastavil je lahko peharček.

 

Židovski humor to ni, satira,

prej podalpska je le mimikrija,

v juto ko se bon-vivant ovija,

poln ves koristi in prezira.

 

Pravi se epigon je oglasil,

vrli sin Velike puntarije,

ven udarja duh hipokrizije,

komu bo nek levček bobke kvasil?