foto: STA

Hlapci in Jernej, ki hlapčeval je,

jih od Cankarja naprej poznamo,

za slovenske, lastne jih imamo,

saj odsevajo duševno zdravje.

 

Hlapci vedno so nezadovoljni,

zlasti še, če pristni so slovenski,

in naščuva ko kak sakramenski

jih hujskač, potem so samovoljni.

 

V levo kot koštruni kot teleta,

zoper gospodarja, gospodinjo,

dvignejo se hlapci, češ hudinjo

da preženejo, ti reč presneta.

 

Oni bodo novi gospodarji,

s skrajne leve jim hujskač šepeče,

in sovrag pred njimi naj trepeče,

njihovi poslej bodo denarji.  

 

Za svobodo, zoper hlapčevanje,

sliši se kričanje dekel, hlapcev,

nočejo imeti v rokah vrabcev,

jim golob na strehi skače v sanje.

 

In potem dobijo ko svobodo,

sami ko prevzamejo kmetijo,

da država so, jim govorijo

spet hujskači, kažejo v zablodo.

 

Smo svobodni in še zmeraj levi,

hlapci vpijejo skoz tri rodove,

sproti zdaj podirajo domove,

 kos edino oni so zadevi.

 

Se dokaže jim, da se jim krade,

eni da okrog so jih prinesli,

so iz lastnih vrst in ti spodnesli

hlapcev so oblast in dekel nade.

 

Kaj potem, tovariši so naši,

so iz hlapcev vendar porojeni,

sploh pa res ni, so lepo vzgojeni,

kradli drugi so, gotovo vaši.

 

In naprej brenčijo eno, isto,

da so za enakost, za pravice,

dvigajo, vihtijo gor levice,

pravijo, mi smo za stanje čisto.

 

Vsem okoli njih je jasno stanje,

hlapci so, za hlapce so rojeni,

so kot gospodarji izgubljeni,

v krvi jim je večno hlapčevanje.