foto: STA

Je odmjevalu, povjem vam, muočnu,

ku sem novo pjesm jim zapuoju,

sem pokazu vsuo sposuobnust svuoju,

de tišinu prehlasim jem nuočnu.

 

Niste razumeli? Tudi mi ne,

pesem pač po svoje je zašpičil,

melodijo s tem povsem uničil,

diletantstvo, v hipu vas prešine.

 

Je odmevalo, o tem ni dvoma,

saj akustika bila je bajna,

da se dobro sliši stara lajna,

zvok da med zidovi dobro roma.

 

Je odmevalo, čeprav vsebine

ni bilo, odmev je brez primere,

tolklo od zidov je, brez ovire

zvok je dirjal skozi vse praznine.

 

Ni zlagal se tokrat naš govorec,

kar odmev zadeva, po resnici

vam povedal je, da po pravici

tehnike je nove glavni tvorec.

 

Slišali smo in bili smo priča,

v prazni če ima nastop dvorani,

nič goloba glásu več ne brani,

da odbija se sam nič od niča.