foto: STA

Se kot angel kazal je, resnico

božjo ki edini poseduje,

svetu jo krščanstva posreduje,

za pravičnost gre mu, za pravico.

 

Gabrijel zato mu bomo rekli,

a lahko bi tudi bil kdor koli,

več smo takšnih videli že v šoli,

ki so za ambicijami tekli.

 

Znanje je nabiral fant po svetu,

od mediteranske domovine

do panonske ljube mu ravnine,

v živo, v praksi, po svetovnem spletu.

 

Vsakič ko ga sreča kak sošolec,

nam še danes, da bo doktor, pravi,

Gabrijel svoj manko s tem si zdravi.

vidi se, odrgnjen je komolec.

 

Srečal ga golob je odrešilni,

mislil Gabrijel je, sem izbranec,

ta me krstil bo, da varovanec

bom veljakov, upal v muki silni.

 

Mu tako golob rumenokljuni

svetoval je, kajpak v zli nameri,

naj določenim se ne zameri,

rekel mu, na svoje vsakič pljuni.

 

Če zamenjaš, Gabrijel, metodo,

odslej pišeš z desne proti levi,

jasni bodo tvoji mučni dnevi,

le zagrizi, Gabrijel, v zablodo.

 

Kot lisjak golob ga je ukanil,

bi evangelist zapisal Luka,

saj se zgolj povečala je muka,

Gabrijel dodatno se je ranil.

 

Je zagrizel, takšna je resnica,

za krščanske opomin otroke,

zdaj je videti brez ene roke,

mu ostala je samo levica.