foto: STA

Domovina naša je svobodna,

prosto diha neslovenski rod,

blatovod nam seka polja plodna,

puščajo cevi nam vsepovsod.

Širna polja so prekopali,

zastrupili jih z greznico,

dovoljenja razprodali

za svobodno našo nam zemljó.

Mi neumni smo zares plačniki,

naše svóbodne rasti,

da premečejo kubiki,

na račun se naš gradi.

Vrag uspeva, da nam mlado setev

s strupom podlosti, laži duši,

táko zaslužili žetev

smo z izbiro lastno si.

Svoje smo glasove dali,

kjer je bil svobode klic,

da Slovenci smo, dokazali

zdravi pameti smo navzlic.

Mi donosni smo čuvaji

naše svóbodne rasti,

nam na čelu tolovaji,

koliko bo še svobodnih dni?