foto: STA

Našel si možakar nov je hobi,

ribe Drejče naokrog prenaša,

da je ribič, smelo se ponaša,

šef pa ribiške družine Robi.

 

Robi me poslal je, da prinesem

vam na mizo ribo osmrajeno,

bleknil na sestanku je, zeleno

energijo tu pred vas da stresem.

 

Ribič sem, poklicni pač, seveda,

spet drugje se Drejče je predstavil,

škatlo glist tam pred ljudi postavil,

kjer o zdravju resno se razpreda.

 

Robijeva ribiška družina,

se bahal je tam, kjer se sanira,

strokovnjak sem, tukaj ki nadzira,

kolikšna je malih rib dolžina.

 

Kot golob svobodno poletaval

z ene seje je do druge seje,

z mrežo ribiško kar najhitreje

se zaganjal Drejče, zaletaval.

 

Slednjič vprašajo, poblastila

kje dobil da je, naj jih pokaže,

pa se Drejče splazi ven, izmaže,

ribiška ga strast je zapustila.

 

Če na kratko vso bi stvar povzeli,

tip je ribič, a le po imenu,

služi, ve se, kakšnemu namenu,

so na krivolovu ga ujeli.