Borut Sajovic (foto: STA)

Saj je vic, da hišico postavil

ob potoka si je nabrežino,

ne, nikakor nekam ob plitvino,

dom se na nevarnem je pojavil.

 

Saj je vic, da zoper vsako gradnjo

se taisti svojčas je zavzemal,

zdaj pa bi kar z okna rad zajemal

in potem še iz kleti naknadno.

 

Saj je vic, da to možak je isti,

ki skrbela ga je voda pitna,

sla po njej zdaj strašna, nenasitna,

ga potisnila je k vodi čisti.

 

Saj je vic, da bil za vodo čisto

je ta mož, svobode odposlanec,

pa župan, saj vas minil bo spanec,

ker gre, ve se, za osebo tisto. 

 

Saj je vic, da tale vas obliva

s svojimi neumnostmi nenehno,

voda pa pritiska mu pritlehno,

v nabrežini vsega ga zaliva.

 

Saj je vic, a vendar tu ni vica,

da se takle z vami poigrava,

to bo, verjemite še zabava,

ko zalilo ga bo – veselica.

 

Kaj ste rekli, da je vsaj iz vica?

Saj je vic in hkrati polomija,

takle da za vodo vam nabija

iz potoka, reke Sajovica.