foto: STA

Poet tvoj nov Slovencem venec vije,

zapel ga bo z zamolklim turbo-basom,

ga s trdim zaokrožil bo naglasom,

ko samcat boj z akcentom tujim bije.

 

Ga bije, a v tem boju ne uspeva,

udarja elkanje mu na surovo,

ko naj ustvaril bi poemo novo,

ob tuj naglas vseskozi se zadeva.

 

Je poezije inovator nove,

ki nova je posebej po akcentu

in nova vsa po duhu, sentimentu,

ta nekam v daljo proti jugu zove.

 

Da nov je, čisto nič še uporabljen,

na ves glas publiko sam prepričuje

in boljše kot domače da je tuje,

najboljši jezik ta, ki je pohabljen.