foto: STA / Daniel Novakovič

So poslali večkrat na urgenco

Vladota, ki se več ne obvlada,

zmožnost ki presoje mu upada,

vzrok ki zamenjuje s konsekvenco.

 

Kaj stvari urgentne so, vsi vemo,

zanj pa to mendá je energija,

ja, električna, ta, ki ubija,

če lepo izraziti se smemo.

 

Rekli so mu na urgenci jasno,

naj vse leto bo na preži, vedno,

ker godijo se nesreče redno,

in predvsem naj to počne manj glasno.

 

Bobi se je namreč izgovarjal,

da urgentno pač zato mu peša,

dobro ker na slabo stran preveša

se, ničesar pa ni zanemarjal.

 

Morali so tja ga pripeljati,

na urgenco, ker bilo je pozno,

celo stanje kot še nikdar grozno,

skoraj morali bi ga zvezati.

 

Se otepal silno je urgence

in iskal izgovore nezdrave,

krive, vpil je, tokrat so poplave,

gre pa v strahu za inkontinenco.